PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

Pastočių ir skirstomųjų punktų TSPĮ projektavimas nuo 0,4 kV iki 400 kV
TSPĮ spintų gamykliniai brėžiniai
Automatizuotų apskaitų (AEEAS) projektavimas