Energetikos ir pramonės objektų relinės apsaugos ir automatikos konfigūravimas, derinimas, paleidimas bei pridavimas užsakovui (iki 400 kV):

 • Naujoms pastotėms, skirstomiesiems punktams ir modulinėms transformatorinėms;
 • Esamoms pastotėms;
 • Dalinai rekonstruojamoms pastotėms;
 • Elektros energetikos įrenginių eksploatavimas, priežiūra.

Energetikos ir pramonės objektų pirminių įrenginių bandymo darbai ir elektriniai matavimai:

 • Jungtuvams, skyrikliams ir įžemikliams iki 330 kV;
 • Srovės ir įtampos matavimo transformatoriams iki 330 kV;
 • Jėgos kabeliams iki 110 kV;
 • Kontaktiniams sujungimams;
 • Akumuliatorių baterijoms;
 • Izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai iki 400 kV (izoliatoriams, iškrovikliams, ribotuvams, įžeminimo kontūrui, žaibosaugai);
 • Galios transformatorių apvijų ir izoliacijos matavimai;
 • Kompensavimo įrenginių matavimai.